Matematika pre gymnazistov


 1. 17 úloh pre rok 2017 »
 2. M-F pozdrav 2017 »
 3. 16 úloh pre rok 2016 »
 4. M-F pozdrav 2016 »
 5. Hermann WEYL »
 6. BOLYAI - súboj zmyslov a rozumu »
 7. 15 úloh pre rok 2015 »
 8. M pozdrav 2015 »
 9. Pravdepodobnosť (tri vyriešené úlohy) »
 10. Úlohy z pravdepodobnosti (pre G) »
 11. M pozdrav 2014/1 »
 12. Študentom G o M-myslení »
 13. Odkaz maturantom z M »
 14. Básnik, astronóm i matematik (O. Chajjám) »
 15. Dôsledný analytik (J.L. Lagrange) »
 16. Vypočítal som to (I. Newton) »
 17. Číselné úlohy (pre rok 2013) »
 18. Hľadať pravdu rozumom (Jean d´Alembert) »
 19. Zmes úloh z kombinatoriky »
 20. Literatúra o matematickej kultúre (pre G študentov) »
 21. Školská M a jej kultúrne hodnoty »
 22. Leonardo z Pisy - Fibonacci »
 23. Po kurze logiky... »
 24. Základy logiky ako súčasť vzdelania »
 25. Riešené úlohy s číslicami (2012) »
 26. M - pozdrav (2012) »
 27. Zmysel matematickej kultúry »
 28. M odkaz študentom »
 29. Číselné úlohy pre rok 2012 »
 30. M test pre gymnazistov »
 31. Matematika ako záľuba (P. Fermat) »
 32. O možnostiach školskej M (pre študentov aj ich rodičov) »
 33. Príprava na kombinatoriku (súbory úloh) »
 34. Percentá sú zradné čísla pomerné (test) »
 35. Hľadač jednoty viery i rozumu (M. Kuzánsky) »
 36. Majster dialektiky (A. Boethius) »
 37. Kresťanský mysliteľ a matematik (B. Bolzano) »
 38. S túžbou po harmónii (G.W. Leibniz) »
 39. Duchovný rozmer intelektu (A.N. Whitehead) »
 40. M úlohy pod vianočný stromček »
 41. Dve podnetné M úlohy »
 42. Zmena mierky mapy (podnetná M úloha) »
 43. Úloha osemnástej ťavy »
 44. Záhada dvanástich dukátov »
 45. Vývoj matematiky »
 46. Zlatý rez - matematická kultúra »
 47. Historické kroky matematiky »
 48. Matematika je ... »