Matematika pre gymnazistov


 1. Bublifuk PaM dj »
 2. 20 úloh pre rok 2020 »
 3. 19 úloh pre rok 2019 »
 4. M-F pozdrav 2019 »
 5. 18 úloh pre rok 2018 »
 6. M-F pozdrav 2018 »
 7. 17 úloh pre rok 2017 »
 8. M-F pozdrav 2017 »
 9. 16 úloh pre rok 2016 »
 10. M-F pozdrav 2016 »
 11. Hermann WEYL »
 12. BOLYAI - súboj zmyslov a rozumu »
 13. 15 úloh pre rok 2015 »
 14. M pozdrav 2015 »
 15. Pravdepodobnosť (tri vyriešené úlohy) »
 16. Úlohy z pravdepodobnosti (pre G) »
 17. M pozdrav 2014/1 »
 18. Študentom G o M-myslení »
 19. Odkaz maturantom z M »
 20. Básnik, astronóm i matematik (O. Chajjám) »
 21. Dôsledný analytik (J.L. Lagrange) »
 22. Vypočítal som to (I. Newton) »
 23. Číselné úlohy (pre rok 2013) »
 24. Hľadať pravdu rozumom (Jean d´Alembert) »
 25. Zmes úloh z kombinatoriky »
 26. Literatúra o matematickej kultúre (pre G študentov) »
 27. Školská M a jej kultúrne hodnoty »
 28. Leonardo z Pisy - Fibonacci »
 29. Po kurze logiky... »
 30. Základy logiky ako súčasť vzdelania »
 31. Riešené úlohy s číslicami (2012) »
 32. M - pozdrav (2012) »
 33. Zmysel matematickej kultúry »
 34. M odkaz študentom »
 35. Číselné úlohy pre rok 2012 »
 36. M test pre gymnazistov »
 37. Matematika ako záľuba (P. Fermat) »
 38. O možnostiach školskej M (pre študentov aj ich rodičov) »
 39. Príprava na kombinatoriku (súbory úloh) »
 40. Percentá sú zradné čísla pomerné (test) »
 41. Hľadač jednoty viery i rozumu (M. Kuzánsky) »
 42. Majster dialektiky (A. Boethius) »
 43. Kresťanský mysliteľ a matematik (B. Bolzano) »
 44. S túžbou po harmónii (G.W. Leibniz) »
 45. Duchovný rozmer intelektu (A.N. Whitehead) »
 46. M úlohy pod vianočný stromček »
 47. Dve podnetné M úlohy »
 48. Zmena mierky mapy (podnetná M úloha) »
 49. Úloha osemnástej ťavy »
 50. Záhada dvanástich dukátov »
 51. Vývoj matematiky »
 52. Zlatý rez - matematická kultúra »
 53. Historické kroky matematiky »
 54. Matematika je ... »