Matematika pre gymnazistov


 1. 19 úloh pre rok 2019 »
 2. M-F pozdrav 2019 »
 3. 18 úloh pre rok 2018 »
 4. M-F pozdrav 2018 »
 5. 17 úloh pre rok 2017 »
 6. M-F pozdrav 2017 »
 7. 16 úloh pre rok 2016 »
 8. M-F pozdrav 2016 »
 9. Hermann WEYL »
 10. BOLYAI - súboj zmyslov a rozumu »
 11. 15 úloh pre rok 2015 »
 12. M pozdrav 2015 »
 13. Pravdepodobnosť (tri vyriešené úlohy) »
 14. Úlohy z pravdepodobnosti (pre G) »
 15. M pozdrav 2014/1 »
 16. Študentom G o M-myslení »
 17. Odkaz maturantom z M »
 18. Básnik, astronóm i matematik (O. Chajjám) »
 19. Dôsledný analytik (J.L. Lagrange) »
 20. Vypočítal som to (I. Newton) »
 21. Číselné úlohy (pre rok 2013) »
 22. Hľadať pravdu rozumom (Jean d´Alembert) »
 23. Zmes úloh z kombinatoriky »
 24. Literatúra o matematickej kultúre (pre G študentov) »
 25. Školská M a jej kultúrne hodnoty »
 26. Leonardo z Pisy - Fibonacci »
 27. Po kurze logiky... »
 28. Základy logiky ako súčasť vzdelania »
 29. Riešené úlohy s číslicami (2012) »
 30. M - pozdrav (2012) »
 31. Zmysel matematickej kultúry »
 32. M odkaz študentom »
 33. Číselné úlohy pre rok 2012 »
 34. M test pre gymnazistov »
 35. Matematika ako záľuba (P. Fermat) »
 36. O možnostiach školskej M (pre študentov aj ich rodičov) »
 37. Príprava na kombinatoriku (súbory úloh) »
 38. Percentá sú zradné čísla pomerné (test) »
 39. Hľadač jednoty viery i rozumu (M. Kuzánsky) »
 40. Majster dialektiky (A. Boethius) »
 41. Kresťanský mysliteľ a matematik (B. Bolzano) »
 42. S túžbou po harmónii (G.W. Leibniz) »
 43. Duchovný rozmer intelektu (A.N. Whitehead) »
 44. M úlohy pod vianočný stromček »
 45. Dve podnetné M úlohy »
 46. Zmena mierky mapy (podnetná M úloha) »
 47. Úloha osemnástej ťavy »
 48. Záhada dvanástich dukátov »
 49. Vývoj matematiky »
 50. Zlatý rez - matematická kultúra »
 51. Historické kroky matematiky »
 52. Matematika je ... »