Rôzne publikované príspevky


 1. Obzory MFI »
 2. PLANCK, M. (Mladý vedec 36; 2018) »
 3. POINCARE, H. (Mladý vedec 32; 2017) »
 4. C.G. JUNG (Mladý vedec 28; 2016) »
 5. Curie-SKLODOWSKA (Mladý vedec 25; 2015) »
 6. MAXWELL, J.C. (MLADÝ VEDEC 24, 2014) »
 7. GALOIS, E. (MLADÝ VEDEC 21, 2013) »
 8. BORN, Max (MLADÝ VEDEC 16, 2012) »
 9. M-úvahy od stredovekých Mikulášov (Zborník ... ŽU Žilina, 2011). »
 10. Štúdium školskej matematiky − podnet pre kultiváciu myslenia (MIF 2010) »
 11. Myšlienky matematikov ( POKROKY MFA, Praha 2010) »
 12. Harmónia v školskej matematike (Acta Fac. Paed. Univ. Tyrn., C 2010, s. 40-48) »
 13. Školská M a jej hodnoty pre 21. storočie (zbor. Ped. fak. UMB, B. B. 2009) »
 14. Mikuláš KOPERNÍK - vedou k dokonalosti (Mladý vedec, č.1, 2007) »
 15. Nezľakol sa nekonečna (QUARK 3/2005) »
 16. Test z logiky (QUARK) »
 17. S miernou dávkou logiky (MIF- MPC Prešov) »
 18. Etudy o matematikoch (MC Bratislava) »
 19. Konštrukcia zmysluplnej matematickej kultúry (DIDZA Žilina) »
 20. Pre budúcnosť učiteľov matematiky (Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis) »