Testy s matematickou tematikou


 1. 20 úloh pre rok 2020 »
 2. 19 úloh pre rok 2019 »
 3. Počty a merba umožňujú... »
 4. Uplatnite poznatky z pravdepodobnosti »
 5. 18 úloh pre rok 2018 »
 6. Úlohy k 50. výr. založ. ZŠ Trib Top »
 7. 17 úloh pre rok 2017 »
 8. 16 úloh pre rok 2016 »
 9. 15 úloh pre rok 2015 »
 10. Vybrané úlohy z PYTAGORIÁDY »
 11. M v 8. triede ZŠ (test) »
 12. M v 7. triede ZŠ (test) »
 13. M v 6. triede ZŠ (test) »
 14. M v 5. triede ZŠ (test) »
 15. Číselné úlohy pre rok 2014 »
 16. Asi to správne nebude... (test M-SŠ) »
 17. Číselné úlohy pre rok 2013 (test) »
 18. M na ZŠ - šikovne a s nadhľadom (pyt-test) »
 19. Poprázdninová M (ZŠ) 2 »
 20. Poprázdninová M (ZŠ) 1 »
 21. Číselné úlohy pre rok 2012 (test) »
 22. Primerané M úlohy pre ZŠ (test 2) »
 23. Primerané M úlohy pre ZŠ (test 1) »
 24. M úlohy pre gymnazistov (test) »
 25. Fakt neviem... (M test aj pre ZŠ) »
 26. Percentá sú zradné čísla pomerné (test) »
 27. Číselné úlohy pre rok 2011 (test ZŠ + SŠ) »
 28. M-pravdepodobnosť (test SŠ) »
 29. S vedomosťami z geometrie (test ZŠ, SŠ) »
 30. Test z elementárnej geometrie (ZŠ) »
 31. Test z M - slovné úlohy (ZŠ, SŠ) »
 32. Test z kombinatoriky (ZŠ a SŠ) »
 33. M úlohy ako potešenie (test pre ZŠ) »
 34. Matematické úlohy zo súťaže KLOKAN (test) »
 35. Poznáme základy logiky (test) »
 36. Čím je pre vás M? (test) »
 37. Podobenky M-F (test) »
 38. Čísla a číslice (test) »
 39. Zopakujme si školskú M 2 »
 40. Zopakujme si školskú M 1 »
 41. Z dejín M-vzdelávania na území Slovenska »
 42. Test z dejín matematiky (2) »
 43. Test z dejín matematiky (1) »