Testy s matematickou tematikou


 1. 18 úloh pre rok 2018 »
 2. Úlohy k 50. výr. založ. ZŠ Trib Top »
 3. 17 úloh pre rok 2017 »
 4. 16 úloh pre rok 2016 »
 5. 15 úloh pre rok 2015 »
 6. Vybrané úlohy z PYTAGORIÁDY »
 7. M v 8. triede ZŠ (test) »
 8. M v 7. triede ZŠ (test) »
 9. M v 6. triede ZŠ (test) »
 10. M v 5. triede ZŠ (test) »
 11. Číselné úlohy pre rok 2014 »
 12. Asi to správne nebude... (test M-SŠ) »
 13. Číselné úlohy pre rok 2013 (test) »
 14. M na ZŠ - šikovne a s nadhľadom (pyt-test) »
 15. Poprázdninová M (ZŠ) 2 »
 16. Poprázdninová M (ZŠ) 1 »
 17. Číselné úlohy pre rok 2012 (test) »
 18. Primerané M úlohy pre ZŠ (test 2) »
 19. Primerané M úlohy pre ZŠ (test 1) »
 20. M úlohy pre gymnazistov (test) »
 21. Fakt neviem... (M test aj pre ZŠ) »
 22. Percentá sú zradné čísla pomerné (test) »
 23. Číselné úlohy pre rok 2011 (test ZŠ + SŠ) »
 24. M-pravdepodobnosť (test SŠ) »
 25. S vedomosťami z geometrie (test ZŠ, SŠ) »
 26. Test z elementárnej geometrie (ZŠ) »
 27. Test z M - slovné úlohy (ZŠ, SŠ) »
 28. Test z kombinatoriky (ZŠ a SŠ) »
 29. M úlohy ako potešenie (test pre ZŠ) »
 30. Matematické úlohy zo súťaže KLOKAN (test) »
 31. Poznáme základy logiky (test) »
 32. Čím je pre vás M? (test) »
 33. Podobenky M-F (test) »
 34. Čísla a číslice (test) »
 35. Zopakujme si školskú M 2 »
 36. Zopakujme si školskú M 1 »
 37. Z dejín M-vzdelávania na území Slovenska »
 38. Test z dejín matematiky (2) »
 39. Test z dejín matematiky (1) »