Priateľom z mokrej štvrte


 1. vianočné odhalenie »
 2. Odkazy pre... »
 3. ZŠ Trib Top jubiluje (50) »
 4. Pf 17 (dmj) »
 5. Betlehemská hviezda 2016 »
 6. 80 G Top (príhovor) »
 7. Gymnázium v Top. (prelomové roky 1990-1991) »
 8. Skúmateľ jazykových hier (L. Wittgenstein) »
 9. Jednoduché vety (pf 2016) »
 10. Zaujímavý rok 2016 »
 11. Pf 16 (dmj) »
 12. Topoľčancom a ich gymnáziám »
 13. Jednoduché vety osobností (2015) »
 14. Starneme... »
 15. Málo pozorovateľné výročie »
 16. Zaujímavý rok 2015 »
 17. Pf 15 »
 18. aj na Silvestra POZNÁMKY »
 19. Bližšie k sebe navzájom... (2014) »
 20. Bol som rád, keď som učil... »
 21. Desatoro pre učiteľov »
 22. Jednoduché vety (2014) »
 23. Zaujímavý rok 2014 »
 24. pf 2014 - rok vyznaní »
 25. Silvester 2013 »
 26. Betlehem 2013 »
 27. Ak je čas iba jeden z rozmerov ... »
 28. Tlieskajme Bolzanovi »
 29. Možno už 30 rokov Revue ARCHIMEDES »
 30. Priateľom počtov a merby »
 31. Zaujímavý rok 2013 (pozri) »
 32. PF 2013 (dmj) »
 33. Hviezda z Betlehema 2012 »
 34. Spolužiakom po rokoch 1962 - 2012 »
 35. Spolužiakom z III.C (50 rokov po maturite) »
 36. Zaujímavý rok 2012 »
 37. PF 2012 (dmj) »
 38. Vianočná nádielka 2011 »
 39. VIANOCE 2011 »
 40. M test (aj pre priateľov z mokrej štvrte) »
 41. Spomienky na G Top (75. výr. založ.; 2011) »
 42. Mojim študentom (75. výročie založenia G v Top.) »
 43. Keby... »
 44. PF 2011 (dmj) »
 45. K Vianociam 2010 »
 46. Nielen pre čas predvianočný »
 47. Na čom záleží? »
 48. Ľudský život - viera i matematika »
 49. Osvedčené svedectvá »
 50. Múdre slová namiesto darov »
 51. Mlčanie o Bohu »
 52. Ak (R. Kipling) »
 53. Rady pre život »
 54. Pre každodenné zamyslenie »