Dejiny matematiky


 1. M ako cesta zušľachtenia »
 2. Poznámky z dejín matematickej kultúry »
 3. EPIZÓDY o matematikoch »
 4. ESEJE o matematikoch »
 5. ETUDY o matematikoch »
 6. O starovekých matematikoch (Táles, Pytagoras, Euklides, Archimedes, Diofantos) »
 7. O ruských matematikoch (Čebyšev, Kovalevská, Lobačevskij, Kolmogorov) »
 8. O niektorých stredovekých predstaviteľoch matematickej kultúry »
 9. Čriepky z histórie matematickej kultúry »
 10. S dôverou uplatnili matematiku (Didza 2009) »
 11. Historický prehľad názorov o matematickej kultúre »
 12. Stručný prehľad objavov v matematike »
 13. Matematici - prehľad údajov o narodení a úmrtí »