Dejiny matematiky


 1. Poznámky z dejín matematickej kultúry »
 2. EPIZÓDY o matematikoch »
 3. ESEJE o matematikoch »
 4. ETUDY o matematikoch »
 5. O starovekých matematikoch (Táles, Pytagoras, Euklides, Archimedes, Diofantos) »
 6. O ruských matematikoch (Čebyšev, Kovalevská, Lobačevskij, Kolmogorov) »
 7. O niektorých stredovekých predstaviteľoch matematickej kultúry »
 8. Čriepky z histórie matematickej kultúry »
 9. S dôverou uplatnili matematiku (Didza 2009) »
 10. Historický prehľad názorov o matematickej kultúre »
 11. Stručný prehľad objavov v matematike »
 12. Matematici - prehľad údajov o narodení a úmrtí »