Dejiny matematiky


 1. Učitelia počtov a merby (matematiky) na ceste vedy a viery »
 2. M ako cesta zušľachtenia »
 3. Poznámky z dejín matematickej kultúry »
 4. EPIZÓDY o matematikoch »
 5. ESEJE o matematikoch »
 6. ETUDY o matematikoch »
 7. O starovekých matematikoch (Táles, Pytagoras, Euklides, Archimedes, Diofantos) »
 8. O ruských matematikoch (Čebyšev, Kovalevská, Lobačevskij, Kolmogorov) »
 9. O niektorých stredovekých predstaviteľoch matematickej kultúry »
 10. Čriepky z histórie matematickej kultúry »
 11. S dôverou uplatnili matematiku (Didza 2009) »
 12. Historický prehľad názorov o matematickej kultúre »
 13. Stručný prehľad objavov v matematike »
 14. Matematici - prehľad údajov o narodení a úmrtí »