Súbory myšlienok (citáty, odkazy)


 1. Džbán plný citátov 2018 »
 2. Jednoduché vety 2017 »
 3. Vianočná nádielka 2016 »
 4. zbierka aforizmov »
 5. Vianočná nádielka 2015 »
 6. ODKAZY 2015 »
 7. ZRKADLO 20. storočia »
 8. ODKAZY 2014 »
 9. Vianočná nádielka 2014 »
 10. JARMOK myšlienok (2014) »
 11. ODKAZY 2013 »
 12. Vianočná nádielka 2013 »
 13. ODKAZY aj pre dnešok (4) »
 14. ODKAZY aj pre dnešok (3) »
 15. ODKAZY aj pre dnešok (2) »
 16. ODKAZY aj pre dnešok (1) »
 17. Vianočná nádielka 2012 »
 18. Radosť z objavu (G. Polya) »
 19. Myslenie je... (A. N. Whitehead) »
 20. ODKAZY 2012 »
 21. Korene sú vždy v hĺbke (P. Strauss) »
 22. Všetci na jednom javisku... (J.A. Komenský) »
 23. ODKAZY 2011 »
 24. Drobné postrehy významných osobností »
 25. Mohutnými krokmi (citáty o M-kultúre) »
 26. Vianočná nádielka 2010 »
 27. Medzi matematikou a etikou »
 28. Inšpiro-MAT (súbor myšlienok pre učiteľov M) »
 29. Základ demokracie: slobodná kritika a verejná kontrola (T.G. Masaryk) »
 30. Z hlbín storočí (52 osobností) »
 31. Čo treba ľuďom povedať »
 32. Rady pre život »
 33. O duši matematickej (G. Hardy) »
 34. Vo svete matematiky (I. Stewart) »
 35. Medzinárodný rok astronómie 2009 »
 36. Myšlienky o výchove, o vyučovaní, o ponúkaní M »
 37. Z mora prísloví »
 38. Pre každodenné zamyslenie »
 39. KORENINY - študentom, ktorých som mal rád »