Súbory myšlienok (citáty, odkazy)


 1. NÁMESAČNÍK dmj (komplet) »
 2. Džbán citátov 2023 »
 3. Námesačný kalendár 2023 »
 4. Jarmok myšlienok MMXXII »
 5. ODKAZY pre rok 2022 »
 6. Džbán citátov 2022 »
 7. Námesačný kalendár 2022 »
 8. ODKAZY 2021 »
 9. Džbán plný citátov 2021 »
 10. Námesačný kalendár 2021 »
 11. Gejzír podnetov 2020 »
 12. Námesačný kalendár 2020 »
 13. Gejzír podnetov (2019) »
 14. Námesačný kalendár 2019 »
 15. Zápas o poznanie (N. Wiener) »
 16. Džbán plný citátov 2018 »
 17. Jednoduché vety 2017 »
 18. Vianočná nádielka 2016 »
 19. zbierka aforizmov »
 20. Vianočná nádielka 2015 »
 21. ODKAZY 2015 »
 22. ZRKADLO 20. storočia »
 23. ODKAZY 2014 »
 24. Vianočná nádielka 2014 »
 25. ODKAZY 2013 »
 26. Vianočná nádielka 2013 »
 27. ODKAZY aj pre dnešok (4) »
 28. ODKAZY aj pre dnešok (3) »
 29. ODKAZY aj pre dnešok (2) »
 30. ODKAZY aj pre dnešok (1) »
 31. Vianočná nádielka 2012 »
 32. Radosť z objavu (G. Polya) »
 33. Myslenie je... (A. N. Whitehead) »
 34. ODKAZY 2012 »
 35. Korene sú vždy v hĺbke (P. Strauss) »
 36. Všetci na jednom javisku... (J.A. Komenský) »
 37. ODKAZY 2011 »
 38. Drobné postrehy významných osobností »
 39. Mohutnými krokmi (citáty o M-kultúre) »
 40. Vianočná nádielka 2010 »
 41. Medzi matematikou a etikou »
 42. Inšpiro-MAT (súbor myšlienok pre učiteľov M) »
 43. Základ demokracie: slobodná kritika a verejná kontrola (T.G. Masaryk) »
 44. Z hlbín storočí (52 osobností) »
 45. Čo treba ľuďom povedať »
 46. Rady pre život »
 47. O duši matematickej (G. Hardy) »
 48. Vo svete matematiky (I. Stewart) »
 49. Medzinárodný rok astronómie 2009 »
 50. Myšlienky o výchove, o vyučovaní, o ponúkaní M »
 51. Z mora prísloví »
 52. Pre každodenné zamyslenie »
 53. KORENINY - študentom, ktorých som mal rád »