Súbory myšlienok (citáty, odkazy)


 1. GEJZÍR podnetov 2019 »
 2. Zápas o poznanie (N. Wiener) »
 3. Džbán plný citátov 2018 »
 4. Jednoduché vety 2017 »
 5. Vianočná nádielka 2016 »
 6. zbierka aforizmov »
 7. Vianočná nádielka 2015 »
 8. ODKAZY 2015 »
 9. ZRKADLO 20. storočia »
 10. ODKAZY 2014 »
 11. Vianočná nádielka 2014 »
 12. JARMOK myšlienok (2014) »
 13. ODKAZY 2013 »
 14. Vianočná nádielka 2013 »
 15. ODKAZY aj pre dnešok (4) »
 16. ODKAZY aj pre dnešok (3) »
 17. ODKAZY aj pre dnešok (2) »
 18. ODKAZY aj pre dnešok (1) »
 19. Vianočná nádielka 2012 »
 20. Radosť z objavu (G. Polya) »
 21. Myslenie je... (A. N. Whitehead) »
 22. ODKAZY 2012 »
 23. Korene sú vždy v hĺbke (P. Strauss) »
 24. Všetci na jednom javisku... (J.A. Komenský) »
 25. ODKAZY 2011 »
 26. Drobné postrehy významných osobností »
 27. Mohutnými krokmi (citáty o M-kultúre) »
 28. Vianočná nádielka 2010 »
 29. Medzi matematikou a etikou »
 30. Inšpiro-MAT (súbor myšlienok pre učiteľov M) »
 31. Základ demokracie: slobodná kritika a verejná kontrola (T.G. Masaryk) »
 32. Z hlbín storočí (52 osobností) »
 33. Čo treba ľuďom povedať »
 34. Rady pre život »
 35. O duši matematickej (G. Hardy) »
 36. Vo svete matematiky (I. Stewart) »
 37. Medzinárodný rok astronómie 2009 »
 38. Myšlienky o výchove, o vyučovaní, o ponúkaní M »
 39. Z mora prísloví »
 40. Pre každodenné zamyslenie »
 41. KORENINY - študentom, ktorých som mal rád »