Súbory myšlienok (citáty, odkazy)


 1. Džbán citátov 2023 »
 2. Námesačný kalendár 2023 »
 3. Jarmok myšlienok MMXXII »
 4. ODKAZY pre rok 2022 »
 5. Džbán citátov 2022 »
 6. Námesačný kalendár 2022 »
 7. ODKAZY 2021 »
 8. Džbán plný citátov 2021 »
 9. Námesačný kalendár 2021 »
 10. Gejzír podnetov 2020 »
 11. Námesačný kalendár 2020 »
 12. Gejzír podnetov (2019) »
 13. Námesačný kalendár 2019 »
 14. Zápas o poznanie (N. Wiener) »
 15. Džbán plný citátov 2018 »
 16. Jednoduché vety 2017 »
 17. Vianočná nádielka 2016 »
 18. zbierka aforizmov »
 19. Vianočná nádielka 2015 »
 20. ODKAZY 2015 »
 21. ZRKADLO 20. storočia »
 22. ODKAZY 2014 »
 23. Vianočná nádielka 2014 »
 24. ODKAZY 2013 »
 25. Vianočná nádielka 2013 »
 26. ODKAZY aj pre dnešok (4) »
 27. ODKAZY aj pre dnešok (3) »
 28. ODKAZY aj pre dnešok (2) »
 29. ODKAZY aj pre dnešok (1) »
 30. Vianočná nádielka 2012 »
 31. Radosť z objavu (G. Polya) »
 32. Myslenie je... (A. N. Whitehead) »
 33. ODKAZY 2012 »
 34. Korene sú vždy v hĺbke (P. Strauss) »
 35. Všetci na jednom javisku... (J.A. Komenský) »
 36. ODKAZY 2011 »
 37. Drobné postrehy významných osobností »
 38. Mohutnými krokmi (citáty o M-kultúre) »
 39. Vianočná nádielka 2010 »
 40. Medzi matematikou a etikou »
 41. Inšpiro-MAT (súbor myšlienok pre učiteľov M) »
 42. Základ demokracie: slobodná kritika a verejná kontrola (T.G. Masaryk) »
 43. Z hlbín storočí (52 osobností) »
 44. Čo treba ľuďom povedať »
 45. Rady pre život »
 46. O duši matematickej (G. Hardy) »
 47. Vo svete matematiky (I. Stewart) »
 48. Medzinárodný rok astronómie 2009 »
 49. Myšlienky o výchove, o vyučovaní, o ponúkaní M »
 50. Z mora prísloví »
 51. Pre každodenné zamyslenie »
 52. KORENINY - študentom, ktorých som mal rád »