Súbory myšlienok (citáty, odkazy)


 1. Venované aj Vám 2 ...  »
 2. Venované aj Vám 1...  »
 3. Námesačný kalendár 2028 »
 4. Gejzír podnetov 2028 »
 5. Námesačný kalendár 2027 »
 6. Gejzír podnetov 2027 »
 7. Námesačný kalendár 2026 »
 8. Gejzír podnetov 2026 »
 9. Námesačný kalendár 2025 »
 10. Gejzír podnetov 2025 »
 11. Námesačný kalendár 2024 »
 12. Gejzír podnetov 2024 »
 13. Echá charakterov »
 14. NÁMESAČNÍK dmj (komplet) »
 15. Džbán citátov 2023 »
 16. Námesačný kalendár 2023 »
 17. Jarmok myšlienok MMXXII »
 18. ODKAZY pre rok 2022 »
 19. Džbán citátov 2022 »
 20. Námesačný kalendár 2022 »
 21. ODKAZY 2021 »
 22. Džbán plný citátov 2021 »
 23. Námesačný kalendár 2021 »
 24. Gejzír podnetov 2020 »
 25. Námesačný kalendár 2020 »
 26. Námesačný kalendár 2019 »
 27. Zápas o poznanie (N. Wiener) »
 28. Džbán plný citátov 2018 »
 29. Jednoduché vety 2017 »
 30. zbierka aforizmov »
 31. ODKAZY 2015 »
 32. ZRKADLO 20. storočia »
 33. ODKAZY 2014 »
 34. ODKAZY 2013 »
 35. ODKAZY aj pre dnešok (4) »
 36. ODKAZY aj pre dnešok (3) »
 37. ODKAZY aj pre dnešok (2) »
 38. ODKAZY aj pre dnešok (1) »
 39. Radosť z objavu (G. Polya) »
 40. Myslenie je... (A. N. Whitehead) »
 41. ODKAZY 2012 »
 42. Korene sú vždy v hĺbke (P. Strauss) »
 43. Všetci na jednom javisku... (J.A. Komenský) »
 44. ODKAZY 2011 »
 45. Drobné postrehy významných osobností »
 46. Mohutnými krokmi (citáty o M-kultúre) »
 47. Medzi matematikou a etikou »
 48. Inšpiro-MAT (súbor myšlienok pre učiteľov M) »
 49. Základ demokracie: slobodná kritika a verejná kontrola (T.G. Masaryk) »
 50. Z hlbín storočí (52 osobností) »
 51. Čo treba ľuďom povedať »
 52. Rady pre život »
 53. O duši matematickej (G. Hardy) »
 54. Vo svete matematiky (I. Stewart) »
 55. Myšlienky o výchove, o vyučovaní, o ponúkaní M »
 56. Z mora prísloví »
 57. Pre každodenné zamyslenie »
 58. KORENINY - študentom, ktorých som mal rád »