Súbory myšlienok (citáty, odkazy)


 1. Vianočná nádielka 2015 »
 2. ODKAZY 2015 »
 3. ZRKADLO 20. storočia »
 4. ODKAZY 2014 »
 5. Vianočná nádielka 2014 »
 6. JARMOK myšlienok (2014) »
 7. ODKAZY 2013 »
 8. Vianočná nádielka 2013 »
 9. ODKAZY aj pre dnešok (4) »
 10. ODKAZY aj pre dnešok (3) »
 11. ODKAZY aj pre dnešok (2) »
 12. ODKAZY aj pre dnešok (1) »
 13. Vianočná nádielka 2012 »
 14. Radosť z objavu (G. Polya) »
 15. Myslenie je... (A. N. Whitehead) »
 16. ODKAZY 2012 »
 17. Korene sú vždy v hĺbke (P. Strauss) »
 18. Všetci na jednom javisku... (J.A. Komenský) »
 19. ODKAZY 2011 »
 20. Drobné postrehy významných osobností »
 21. Mohutnými krokmi (citáty o M-kultúre) »
 22. Vianočná nádielka 2010 »
 23. Medzi matematikou a etikou »
 24. Inšpiro-MAT (súbor myšlienok pre učiteľov M) »
 25. Základ demokracie: slobodná kritika a verejná kontrola (T.G. Masaryk) »
 26. Z hlbín storočí (52 osobností) »
 27. Čo treba ľuďom povedať »
 28. Rady pre život »
 29. O duši matematickej (G. Hardy) »
 30. Vo svete matematiky (I. Stewart) »
 31. Medzinárodný rok astronómie 2009 »
 32. Myšlienky o výchove, o vyučovaní, o ponúkaní M »
 33. Z mora prísloví »
 34. Pre každodenné zamyslenie »
 35. KORENINY - študentom, ktorých som mal rád »