O literatúre a publikáciách


 1. Každý deň s M (info) »
 2. Ako to riešiť (Polya) »
 3. Matematická kniha (info) »
 4. Predstava o M kultúre »
 5. S matematikou okolo nás »
 6. O schopnostiach jazyka matematického »
 7. Ani s vedomosťami z M ... »
 8. Ak pravdivo povieš ... »
 9. O matematickej kultúre (prehľad literatúry pre študentov) »
 10. Smerom k duchovnej integrácii »
 11. Podnetná literatúra pre motiváciu matematiky »
 12. No jasne, že nie »
 13. Nadšené nepochopenie »
 14. Matematický pohľad na svet »
 15. Čo si prečítať o matematickej kultúre »