Nematematické úvahy


  1. Zmena myslenia pre trvalé hodnoty »
  2. Idea rodiny »
  3. K jednote kresťanov »
  4. Z myšlienok J. H. Newmana »
  5. Viera a rozum vytvárajú aj vedu »
  6. Láskou smerujme k LÁSKE »
  7. Nie sme anjeli, ale... »