Myšlienky


Milovať a byť milovaný, to je najkrajšie na Zemi.
C. Brentano
Môžeme byť lepší, pretože nemáme právo žiadať si lepší svet, keď nezačneme s polepšením vo vlastnom srdci.
K. Rahner
Človek sa musí rozhodnúť medzi absurditou a tajomstvom.
J. Guitton
Prekvapujúca metafora je viac než zlatý prsteň na ruke.
J. Seifert
Vedca z človeka nerobí samo vzdelanie, ale vytrvalé a neúnavné hľadanie pravdy.
K.R. Popper
Dobre, že je svet voči nám strohý, nechápavý, nevďačný a chladný. Aspoň sa osvedčíme.
P. Strauss
Nemôžeme konať veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou.
Matka Terézia z Kalkaty
Ku šťastiu sa ide naokolo, cez druhých.
V.E. Frankl
V čase svojho žitia ži tak, aby si v tomto čase zázraku nezväčšoval biedu a utrpenie sveta, ale aby si s úsmevom vítal jej nekonečnú slasť a mystérium.
W. Saroyan
Boh je zmyslom sveta a svet je znamením Boha.
J. Lacroix
Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
A. Einstein
Rob čo môžeš a Boh pomôže tvojej dobrej vôli.
T. Kempenský
Nikto nie je na svete sám pre seba: je tu pre všetkých ostatných.
Gregor Naziánsky
Inteligencia myšlienky je ničím bez inteligencie srdca.
R. Rolland
Do kníh je možné vložiť talent, ale lásku je možné uložiť iba do života.
D. Pecka
To, čo spôsobuje starnutie, nie je vek, ale opustenie ideálov.
K. Svĕtlá
Umenie múdrosti spočíva v tom, že treba poznať, čo nie je potrebné vedieť.
E. Fermi
Aby sme získali dokonalosť, musíme najskôr všeličo nechápať. Ak chápeme priskoro, chápeme azda aj zle.
F.M. Dostojevskij
Nie ten, kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva.
E. Fromm
Vyrastať duchovne a pomáhať aj druhým rásť. V tom je celý život.
L.N. Tolstoj
Jedna kvapka čistej lásky je ušľachtilejšia ako more vedomostí.
František z Assisi
Veľkosť človeka je v tom, že sa vie povzniesť nad krivdu.
Šalamún
Starajúc sa o šťastie druhých, nachádzame svoje vlastné.
Platón
Dobrovoľní šašovia nie sú hodní poľutovania.
F.M. Dostojevskij
Najväčším objavom našej generácie je to, že človek môže zmeniť svoj život, ak zmení svoje myslenie, svoj názor.
W. James)
Najväčšie zlo, ktoré môžeme urobiť svojim blížnym, nie je nenávisť, ale byť k ním ľahostajní. To je absolútna neľudskosť.
G.B. Shaw
Nie je dôležité miesto, ktoré zaujímame, ale smer, ktorým kráčame.
O.W. Holmes
Ak neobrodíme svoje svedomie, nezachráni nás nijaká ekonomika.
A. Solženicyn
Príklad nie je iba najlepším, ale priamo jediným spôsobom, ako presvedčiť iných.
A. Schweitzer
Musíme odhaliť dve tajomstvá: je treba vedieť poznávať a milovať. Veda a láska vytvárajú život.
A. France
Nič okrem vás samých vám nemôže priniesť pokoj. Nič vám neprinesie pokoj, len víťazstvo zásad.
R.W. Emerson
Nehľaďte na človeka len z jednej strany. Nič nepochopíte. Pozorujte človeka zo všetkých strán, vo všetkých situáciách a dlho – objavíte veci, o ktorých ste nemali ani potuchy.
J. Ch. Korec
Poznávať a prijímať – to je v podstate veľké tajomstvo...
Svet bude patriť tomu, kto mu dá najväčšiu nádej.

P. Teilhard de Chardin
Život každého z nás skrýva v sebe protirečenie, aj novú pravdu, aj neopakovateľný zázrak.
W. Saroyan
Tvoja pyramída nemá zmysel, ak nekončí v Bohu.
A. de Saint- Exupéry
Zachovaj v sebe dve veci, ktoré naznačujú najkratšiu cestu vedúcu k pravde: priamosť ducha a statočnosť srdca.
V. Hugo
Boh je zmyslom sveta a svet je znamením Boha.
J. Lacroix
Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
A. Einstein
Absolútno môže vstúpiť do človeka i bránou obavy, úzkosti, priateľstva i choroby, bránou radosti i zúfalstva, vývoja či náhody… Vždy sme v službe, v službe večnosti…
P. Strauss
Modli sa a uvidíš, že modliť sa má zmysel – inak než pri modlitbe to nikdy nepoznáš.
L. Pinserová
Rob čo môžeš a Boh pomôže tvojej dobrej vôli.
T. Kempenský
Boh neodoberie bremená, ale posilňuje chrbát.
E. Grillparzer
Nikto nie je na svete sám pre seba: je tu pre všetkých ostatných.
Gregor Naziánsky
Buďte živým výrazom Božieho dobra: dobrotou v tvári, nehou v očiach, láskou v úsmeve, láskavosťou v pozdrave…
Matka Terézia z Kalkaty
O hodnote človeka nerozhoduje, čo vie a pozná, ale čo koná.
G.A. Lindner
Silu citu poznáme na obetiach, ktoré je človek ochotný pre to priniesť.
J. Galsworthy
Kto odsudzuje blížneho, môže sa mýliť. Kto mu odpustí, nemýli sa.
K.H. Waggerl
Skôr než sa môže zmeniť svet, musí sa zmeniť človek.
B. Brecht
Iba v láske je skryté tajomstvo druhým dávať a sám sa tým obohacovať.
C. Brentano
Ľudí môže poučovať iba ten, kto ich z celého srdca miluje.
J. Paul
Sloboda je bezcenná, ak neznamená aj slobodu sa mýliť.
M. Gándhí
U všetkých úspech žne básnik, ak príjemné s užitočným spája.
Horatius
Učiť sa a nemyslieť, je strata času. Myslieť a nepoučiť sa, je nebezpečné.
Konfucius
Vždy je vhodná doba urobiť to, čo je správne.
M.L. King
Než sa nudiť, to radšej robiť dobré skutky.
Stendhal
Spravodlivosť je iba v pekle, v nebi je milosť a na zemi kríž.
G. Le Fort
Vnútorný poklad sa neodovzdáva slovami, ale postupnosťou lásky.
A. de Saint- Exupéry
Skutočná láska nikdy nič nepotrebuje, vždy iba dáva.
M. Gándhí
Sloboda je len iné slovo pre lásku... Láska je vstupné vízum do neutíchajúcej radosti a pokoja.
A. de Mello
Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom lásky k Bohu.
E. Steinová
Ľudské šťastie znamená milovať a byť milovaný.
P. Bosmans
Naozajstnými ľuďmi sme len natoľko, nakoľko milujeme.
B. Pasternak
Láska lieči ľudí – aj toho, kto ju dáva, aj toho, kto ju prijíma.
K. Menminger
Skúsenosť si nechá zaplatiť neobyčajne vysoké školné, ale naučí toľko, ako nikto iný.
T. Carlyle
Je zlé, keď jeden človek drtí stádo. Ale to najväčšie zotročenie je, ak stádo drtí človeka.
A. de Saint- Exupéry
Najväčšou nevýhodou nedostatočne vzdelaného ľudu je to, že si nedokážu správne zvoliť tých, ktorým zverí svoju moc.
J. P. Marat
Voľakedy sa ľudia stávali otrokmi fyzického násilia. Dnes sú zotročení množstvom peňazí a luxusom, ktorý si za peniaze možno zadovážiť.
M. Gándhí
Nič nepôsobí v štáte viac škody, než keď chytráci sú považovaní za múdrych.
F. Bacon
Prasa na humanizmus nenachytáš.
J. Žáček
Bohatstvo k nám môže prísť,
ale k múdrosti musíme kráčať sami.

R. G. Young
Reklama sa robí výlučne pre hlupákov. Preto je taká úspešná.
G. Laub
Vždy je o jedného hlupáka viac než si myslíme.
G. Ch. Lichtenberg
Aj pútnikom sa potia nohy.
S. J. Lec